خبر خبر خبر

چه خبری بهتر از آن که اعتراف کنم شمع های در کنارم میبینم

         پرفروغ

همه از تبار ستاره ها ,

وگرنه این سیاره خاموش کجا ونام کهکشان کجا

کهکشان شمایید و من همان مسافر کوچک که شوق و ذوق نادانسته های دوست 

به ای  ناکجا آباد پر محبت شما کشاند 

از اینکه در قلب خود جایم دادید تا غم غربت نیازارد این  مسافر را سپاسگزارم.


         در لحظه لحظه گاهنامه روزگار دلم روزی بنام شما ثبت گردید

       سی ام فروردین این حقر متولد شد

   تولدم مبارک   (:

منبع : کهکشانتولدانه
برچسب ها :